Marknadsföring i närvaro med kunden
Med bakgrund i ett världsomspännande läskföretag och mer än femton års erfarenhet och kunskap från branschen driver Fredrik Lindén marknadsföringsföretaget Lindén Sales & Marketing som representerar stora företag hos återförsäljare runtom i Sverige och där goda kundrelationer och närvaro är några av ledorden.
En av de viktigaste delarna inom marknadsföring är goda kundrelationer. En person som är ytterst medveten om detta är Fredrik Lindén. Med bakgrund i det världstäckande företaget Coca-Cola, där han under tretton år, fram till 2006, arbetade med marknadsföring och export har Fredrik byggt upp ett omfattande nätverk inom Travel Retail.
2006 började Fredrik i reklambyrån Blå Vision AB och sedan 2010 arbetar han som konsult i det egna bolaget Lindén Sales & Marketing. Det är ett konsultbolag med flera stora kunder som Spendrups, Cloetta och Swedish Match. Fredrik är fortfarande även delägare i reklambyrån Blå Vision och bolagen har ett gott samarbete gällande exempelvis kampanjmaterial.

Lindén Sales & Marketing besöker återkommande flygplatser och färjor som trafikerar Sverige och övriga Skandinavien. Fredrik, som för närvarande är ensam i bolaget, representerar sina kunder i prisförhandlingar, gör upp marknadsplaner och är behjälplig vid prissättningar. För kunderna är det en fördel att Fredrik har kunskap om många olika typer av produkter. Själv ser han många fördelar med att ha olika uppdragsgivare, även om det är viktigt att hela tiden tänka på eventuella dubbla lojaliteter. Och för rederierna och flygbolagen är det en klar fördel att kunna vända sig till en och samma person med sina produktfrågor.

Under kampanjperioder eller avtasförhandlingar kan arbetet tidvis vara hektiskt.
-Jag är ute på samtliga rederiers fartyg en gång i månaden för att se hur det ser ut på plats, att produkterna är rätt placerade och att vi har rätt kampanjer. Och det är ju närvaron som man anlitar mig för att få. En Key Account Manager är ju till exempel inte ute på båtarna, utan gör årliga avtalsförhandlingar, säger Fredrik.
Bara i Stockholm rör det sig om uppemot tjugofem fartyg. Fredrik ser detta som en av sina främsta styrkor – att faktiskt vara ute och möta slutkunden på plats.

Lindén Sales & Marketing AB + Blå vision AB

Bransch:
Marknadsföring

Telefon: 08-642 21 28
Alternativ: 076-844 80 10


Email:
linden@salesmarketing.se

Hemsida:
www.salesmarketing.se

Adress:
Lindén Sales & Marketing AB + Blå vision AB
Karlavägen 23
11431 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN